صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: - ندارد-- 54,332,141,760
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: سبد گردان نوین نگر آسیا 54,332,141,760
ضامن سود آوری:
مدیر سرمایه گذاری: نفیسه آقا میری تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,094,346
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,086,599
تاریخ محاسبه NAV: 1396/06/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,086,599
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود