صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۷۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۸,۷۱۸,۵۱۵,۴۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۹۳,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۷۴,۲۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۷۴,۲۵۹
تاریخ انتشار
1398/05/27
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۷۹۳,۹۵۵ ۲,۷۷۴,۲۵۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۸,۷۱۸,۵۱۵,۴۴۷
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۷۴۳,۲۳۹ ۲,۷۲۳,۶۶۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۶,۱۸۸,۷۷۲,۹۷۸
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۷۲۰,۸۹۰ ۲,۷۰۱,۰۱۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۵,۰۵۵,۸۹۸,۵۲۳
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۷۲۰,۹۶۴ ۲,۷۰۱,۰۸۳ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۵,۰۵۹,۵۶۷,۱۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۷۲۱,۰۳۷ ۲,۷۰۱,۱۵۷ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۵,۰۶۳,۲۴۱,۸۴۵
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۶۶۶,۲۵۳ ۲,۶۴۶,۷۸۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۲,۳۴۴,۷۶۶,۱۹۶
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۶۲۴,۸۲۳ ۲,۶۰۶,۴۰۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۰,۳۲۵,۴۰۴,۲۹۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۶۲۴,۸۸۶ ۲,۶۰۶,۴۶۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۳۰,۳۲۸,۵۹۱,۲۴۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۵۱۷,۷۹۰ ۲,۴۹۹,۸۶۵ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۲۴,۹۹۸,۲۶۳,۰۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۴۱۲,۳۲۳ ۲,۳۹۳,۷۶۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۹,۶۹۲,۸۳۵,۶۵۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۴۱۲,۳۸۸ ۲,۳۹۳,۸۲۶ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۹,۶۹۶,۰۷۹,۳۶۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۴۱۲,۴۵۳ ۲,۳۹۳,۸۹۱ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۹,۶۹۹,۳۲۹,۱۰۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۳۳۴,۲۵۵ ۲,۳۱۴,۲۳۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۵,۷۱۶,۵۷۹,۶۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۳۲۲,۸۴۹ ۲,۳۰۳,۱۶۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۵,۱۶۲,۷۸۳,۱۰۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۲۶۲,۷۵۴ ۲,۲۴۲,۹۵۹ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۲,۱۵۲,۴۱۶,۶۶۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۲۱۵,۸۸۹ ۲,۱۹۵,۶۱۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۰۹,۷۸۵,۲۸۴,۱۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۲۱۸,۶۲۸ ۲,۱۹۸,۵۴۸ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۰۹,۹۳۱,۷۹۷,۹۸۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۲۱۸,۷۰۴ ۲,۱۹۸,۶۲۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۰۹,۹۳۵,۵۹۴,۳۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۲,۲۱۸,۷۸۰ ۲,۱۹۸,۷۰۰ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۰۹,۹۳۹,۳۹۶,۶۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۲,۲۳۶,۱۰۲ ۲,۲۱۵,۵۴۴ ۰ ۰ ۵۱,۷۱۷ ۰ ۱,۷۱۵ ۵۰,۰۰۲ ۱۱۰,۷۸۱,۶۲۱,۳۰۷