صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: - ندارد-- 56,145,002,868
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: سبد گردان نوین نگر آسیا 56,145,002,868
ضامن سود آوری:
مدیر سرمایه گذاری: نفیسه آقا میری تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 50,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,998 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,130,953
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/27 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,122,855
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,122,855
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود